1. סמינר הקיבוצים

  School: Tel-Aviv University

  Group motto:

  Accuracy is key for science

  About this group:

  הקבוצה כוללת סטודנטים שמשתתפים בקורס "הוראת פיזיקה בסביו מתוקשרות


  You should be a member of this school to see other group participants and you should have an active subscription.