1. משתתפי הקורס - הוראת המדעים בעידן דיגיטלי

  Виртуальная площадка: Tel-Aviv University

  Девиз группы:

  ? נחשוב ביחד...

  О группе:

  הקבוצה שלנו כוללת את המשתתפים בקורס "הוראת המדעים בעידן דיגיטלי", אוניברסיטת תל אבי


  Список участников группы виртуальной площадки доступен только участникам виртуальной площадки с действующей лицензией.